Invest in Lviv Region

Турківський район


 

 

Турківський район

Адміністративний устрій

 

 

Районний центр - м.Турка

 

67 населених пунктів, з них:

1 місто (Турка)

1 селище міського типу (Бориня)

65 сільських населених пунктів

 

1 міська рада

1 селищна рада

31 сільська рада

 

 Населення

 

       Загальна чисельність населення становить 50,4 тис.осіб

серед них:

 

міського населення – 8,6 тис.осіб

сільського населення – 41,8 тис.осіб

 

Промисловість

Освіта

Виробнича спеціалізація району

 • деревообробка
Галузева структура реалізації промислової продукції за видами діяльності:
 • Целюлозно-паперове виробництво – 29,8%
 • Виробництво та розподіл електроенергії – 70,2%

   

        У районі функціонує:

 навчальних закладів

 

Природно-ресурсний потенціал

Туризм та рекреація 

 

 

 

Загальна площа території району - 1119,3 тис. кв. км (5,3% території області)

 

Земельні ресурси

 • Сільськогосподарські землі -  тис.га, з них: сільськогосподарські угіддя - тис.га, інші сільськогосподарські землі - тис.га, 
 • Забудовані землі -  тис.га; та ін.
 • Водні ресурси – тис.га 
 • Лісові масиви - 50% тариторії району

 

Корисні копалини

 

   На території району знаходяться:
 • Урицькі скелі
 • водоспад Явірний (біля Явори)
 • ступінчата скеля (біля Ясінки Замкової)
 • гірські хребти: Верховинський вододільний (що розділяє води річкових басейнів Дністра і Дунаю), Розлуцький, Високий Верх; 
 • вершини: Пікуй, Магура Лімнянська, Мінчол Зубрицький, Шимонець, Києвець, Звіринець та ін.

Середньомісячна заробітна плата

Основні показники економічного розвитку

 

По району -2354,4 грн

 

в тому числі:

 • промисловість -  грн;
 • сільське господарство -  грн;
 • Транспорт -  грн;
 • Торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне постачання, збут - грн;
 • Житлово-комунальне господарство, невиробничі види побутового обслуговування населення -  грн;
 • Охорона здоров’я, фізична культура, соцзабезпечення -  грн;
 • Освіта -  грн;
 • Культура та мистецтво -  грн;
 • Фінанси, кредит, страхування -  грн;

  

Обсяг реалізованої промислової продукції - млн. грн.

Валова продукція сільського господарства - млн. грн., з них:

 • Продукція рослинництва - млн. грн.
 • Продукція тваринництва -  млн. грн.

Інвестиції в основний капітал -  58,2 млн. грн.

Тоздрібний товарооборот -   млн. грн.

Громадське харчування -  млн. грн.

Обсяг платних послуг населенню -  млн. грн.

 

Ставки земельного податку

Максимальна -  грн./м2

Середня -  грн./м2

Мінімальна -  грн./м2

 

 


  © Команда "Invest In Lviv Region"